duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 10192 ha
Intravilan: 485 ha
Extravilan: 9707 ha
Populatie: 3993
Gospodarii: 1270
Nr. locuinte: 1150
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Raşova, Cochirleni
Asezarea geografica:
Este situată în partea de vest a judeţului Constanţa, pe DJ 223, la o distanţă de 78 km faţă de Municipiul Constanţa reşedinţa de judeţ şi la 19 km de oraşul Cernavodă, oraşul cel mai apropiat
Legăturile acestei aşezări cu judeţul se fac prin drumul judeţean DJ 223 ce vine de la Cernavodă, traversează atât Cochirlenii, cât şi Raşova şi merge spre sud prin Vlahii, Aliman - acest drum este asfaltat. Acest teritoriu mai este traversat de drumul judeţean DJ 225, care merge spre Ivrinezu şi de drumul comuna DC 56, care merge în sud spre Abrud
Reşedinţa comunei, localitatea Raşova este riverana Dunării, pe care se fac transporturi pe apă către localitaţile situate pe malul fluviului fără a exista de fapt o activitate portuară organizată. Faţă de localităţile din zonă distanţele sunt următoarele: Cernavodă la 18 km şi Medgidia la 40 km.
Activitati specifice zonei:
Cultura viţei de vie
Cultura cerealelor
Creşterea animalelor
Pescuit
Activitati economice principale:
Comerţ
Obiective turistice:
Comuna e străbătută de drumul judeţean 223 A pe relaţii Corvin-Cernavodă, pe teritoriul comunei Raşova o porţiune de 13 km din drumul judeţean străbate localităţile în paralel cu fluviul Dunărea
În comuna Raşova se află un chei pe malul Dunării într-o zonă pitorească cu un potenţial turistic ridicat
Atât pe malul Dunării cât şi în imediata apropiere a canalului natural ce face legătura între fluviul Dunărea şi Balta Baciu există o zonă împădurită pe ambele maluri cu plantaţie de salcâmi şi salcie - zonă deosebit de căutată pentru pescuitul sportiv
Evenimente locale:
Boboteaza
Zilele Raşovei (prima zi de Rusalii)
Hramul bisericii Sfântul Dumitru din sat Cochirleni
Hramul bisericii Sfântul Nicolae din sat Raşova
Facilitati oferite investitorilor:
Suprafeţe de teren pentru concesionare
Forţă de muncă calificată şi necalificată
Proiecte de investitii:
Realizare bază sportivă multifuncţională în sat Cochirleni
Reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Raşova
Realizare cămin cultural în sat Raşova
Realizare bază sportivă în sat Raşova